mITX od Cooler Master.

Moderator: LukaszST

mITX od Cooler Master.

Postprzez LukaszST » 03 lip 2012, 22:55

Co­oler Ma­ster przed­sta­wia no­wą obu­do­wę prze­zna­czo­ną dla płyt głów­nych w for­ma­cie mITX. Obu­do­wa prze­zna­czo­na jest dla HTPC lub dla ser­we­rów. W ma­łej obu­do­wie zna­la­zło się miej­sce na 5 dys­ków twar­dych 3.5" lub przy uży­ciu spe­cjal­nych przej­śció­wek 5 dys­ków SSD 2.5". Obu­do­wa jest bar­dzo kom­pak­to­wa (jej wy­mia­ry to 24 x 20,7 x 40,1 cm) a przy tym ofe­ru­ją­ca bar­dzo du­że moż­li­wo­ści. Sto­no­wa­ny de­sign przy­pad­nie do gu­stu oso­bom któ­re chcia­ły by po­sta­wić obu­do­wę w sa­lo­nie. Obu­do­wa ze spo­ko­jem po­mie­ści za­si­lacz ATX (czę­sto w obu­do­wach mITX sto­su­ję się mniej po­pu­lar­ne za­si­la­cze SFX) oraz dłu­gie kar­ty gra­ficz­ne po­kro­ju HD 7990 oraz GTX 690. Moż­na tak­że za­in­sta­lo­wać je­den na­pęd optycz­ny w roz­mia­rze 5.25". Do­dat­ko­wo obu­do­wa zo­sta­ła wy­po­sa­żo­na w gniaz­do USB 3.0.

W obu­do­wie za­in­sta­lo­wa­no 3 wen­ty­la­to­ry od­po­wie­dzial­ne za chło­dze­nie ele­men­tów we­wnątrz obu­do­wy.
Co­oler Ma­ster Eli­te 120 Ad­van­ced do­stęp­ny bę­dzie pod ko­niec lip­ca w ce­nie 44,95 $ (150 zł).
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Źródło Overclock.pl


Ciekawa obudowa w przystępnej cenie. Podobna do Silverstone który jest troszkę droższy od Cooler Master'a.
ObrazekObrazek
Moje statystyki / My stats:
Spoiler:

Bike Stats:
Spoiler:

Gdzie się podziały, ręczne robótki, szum wentylatorów i sauna w pokoju...
FrankenTop
WorkStation
EliteBook
Avatar użytkownika
LukaszST
 
Posty: 1489
Dołączył(a): 07 lis 2010, 19:10
Lokalizacja: Poznań

Powrót do Obudowy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron